Steun ons

Om dit fantastische project tot een goed einde te kunnen brengen hebben we nog veel hulp nodig! De belangrijkste hulp die we op dit moment kunnen gebruiken is financiële hulp. Wil je ons hierbij helpen? Dan kan je hieronder enkele mogelijkheden vinden.

Renteloze lening:

Omdat we volgens onze ramingen niet voldoende budget beschikbaar zullen hebben uit eigen middelen, schenkingen en sponsoring, gingen we op zoek naar een voordelige(re) manier dan lenen bij een bank.

De zogenaamde renteloze lotenleningen zijn hiervoor geschikt.

Met deze leningen willen we als “Lokalen KLJ Beerzel vzw” voor een maximum bedrag van 30.000 euro aan loten uitgeven.

Er zullen 120 loten gemaakt worden van 250 euro met elk een uniek nummer.

Elk jaar, vanaf 2020 zullen er op de zondagactiviteit van de 3-daagse van KLJ Beerzel in september om 17 uur 12 nummers van loten getrokken worden.

De renteloze terugbetaling van de getrokken loten zullen in de maand na trekking gebeuren.

Meer informatie over onze renteloze leningen kan je terugvinden in dit document.

Fiscaal aftrekbare gift:

Niet enkel een gift aan Natuurpunt, Greenpeace, Kom op tegen Kanker, ... is fiscaal aftrekbaar, ook een gift voor de bouw van de lokalen van KLJ Beerzel is fiscaal aftrekbaar!

 1. Wanneer ontvang je een fiscaal attest?
  Een individuele schenker of een bedrijf, heeft recht op een fiscaal attest als de gift rechtstreeks van zijn rekening is gestort op het rekeningnummer van KLJ NATIONAAL.
  De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis en hij krijgt geen tegenprestatie voor de gift.
 2. Wie krijgt het fiscaal attest?
  Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort.
 3. Moet de schenker het fiscaal attest aanvragen?
  Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is niet nodig dit aan te vragen.
 4. Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest?
  Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van KLJ Nationaal staat, krijgt de schenker het fiscaal attest in de loop van april in het volgende jaar.
 5. Wat komt niet in aanmerking?
  Een sponsor die een bedrag stort aan KLJ Beerzel of Lokalen KLJ Beerzel VZW en die hiervoor in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen recht op een fiscaal attest.
 6. Waarom moet er gestort worden op rekening van KLJ Nationaal?
  De gift moet gestort worden op rekeningnummer van KLJ Nationaal omdat die toestemming heeft om fiscale attesten af te leveren. De afdeling van Beerzel of de vzw Lokalen KLJ Beerzel heeft hiervoor geen toestemming.
 7. Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel?
  Voor natuurlijke personen bedraagt dit 45 % van het werkelijk gestorte bedrag. Het totale bedrag aan giften mag echter nooit meer zijn dan 10 % van het netto inkomen.
  Voor bedrijven is de aftrekbaarheid afhankelijk van het inkomen van de vennootschap en varieert tussen de 25 en 35 %. Het totaal bedrag aan giften mag maximum 5 % van de winst van de vennootschap bedragen.
 8. Hoe komt het geld bij KLJ Beerzel terecht?
  Bij het versturen van de fiscale attesten, stort KLJ Nationaal het totaal geschonken bedrag door aan de plaatselijke afdeling van KLJ Beerzel.
 9. Hoe moet ik een schenking correct doen
  De schenking van minimum 40 euro, dient te gebeuren op rekening BE96 7343 7734 9005 op naam van KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven met vermelding van:
  GIFT 11001 + rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de schenker

Trooper

De bouw van KLJ Beerzel steunen zonder dat het je geld kost, dat kan!

Surf via onze Trooper pagina naar je favoriete online webshop, en draag zo je steentje bij. 

Nog snel op zoek naar nieuwe winterkleding: JBC, A.S Adventure, Brantano,...

Al aan het nadenken over vakantieplannen: Booking.com, Travelbird, Roompotvakanties,...

Dit is nog maar een beperkt aantal online webshops die deze Trooper actie steunen. 

https://trooper.be/kljbeerzel

Shoppen maar!!