Steun ons

Om dit fantastische project tot een goed einde te kunnen brengen hebben we nog veel hulp nodig! We hoeven u niet te vertellen dat deze bouw een gigantische investering is. Ook al is het een investering voor de volgende pakweg 50, of misschien zelfs 100 jaar, ze dient nu betaald te worden.

De ruwbouw wordt met de opbrengst van de vele acties in het verleden, de inleg vanuit KLJ en de subsidie van de gemeente Putte betaald. Voor de afwerking hebben we nog financiële middelen nodig. Daarom kloppen we bij u aan. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ook u wil meehelpen om zoon- of dochterlief mooie avonden in een afgewerkt lokaal te bezorgen.

U kan ons project steunen op volgende manieren:

Verjaardagsloten:

Met de verjaardagsloten spaart u voor uw oogappel(s) om ze een extra te geven als ze 21 worden. U koopt nu één of meerdere certificaten van 125 euro bij de VZW Lokalen KLJ Beerzel en ontvangt een mooi KLJ-certificaat dat u aan uw kind kan geven als verjaardagscadeau. Op de voorziene verjaardag van uw kind kan deze het certificaat verzilveren en wordt de inleg volledig terugbetaald door de VZW Lokalen KLJ Beerzel.  Een mooi centje voor een groot mensje ! U maakt uw kind(eren) op dubbele wijze blij: voor het spaarbedrag en daarenboven voor de hulp die jullie aan ‘hun’ KLJ hebben gegeven. Zo kunnen ze voor altijd voelen dat het KLJ gebouw er mede dankzij hen gekomen is. Gezien de fiscale en administratieve rompslomp brengt het certificaat geen rente op. Aan de huidige rente is dat echter bijna geen verschil met andere spaarformules. De modaliteiten en inschrijvingswijze vindt u op het bijgevoegde blad.

Renteloze lening:

Bij de lotenlening koopt u één of meerdere certificaten van 125 euro bij de VZW Lokalen KLJ Beerzel. Vanaf 2026 worden de certificaten terugbetaald via loting. Dit wil zeggen dat elk jaar een aantal loten worden terugbetaald. In 2035 zullen alle loten terugbetaald zijn.

Gezien de fiscale en administratieve rompslomp brengen ook deze certificaten geen rente op. U gunt het KLJ met andere woorden om geen rente uit te betalen en zo de bouw extra te financieren.

U kan rechtstreeks inschrijven via de website of via het deelnameformulier dat u op de website vindt. Dit mag bezorgd worden via mail aan of op papier bij één van volgende personen:

•          Kris Pittevils               Warandestraat 8, 2580 Beerzel                     0475 54 77 00

•          Werner Boonen          Mechelbaan 530, 2580 Beerzel                     0486 93 76 31

•          Bart Lambrechts         A. Gysbrechtsstraat 26, 2580 Beerzel           0475 95 06 33

Indien u nog meer informatie hieromtrent wil kan u ons op deze manier ook steeds bereiken.

Fiscaal aftrekbare gift:

Niet enkel een gift aan Natuurpunt, Greenpeace, Kom op tegen Kanker, ... is fiscaal aftrekbaar, ook een gift voor de bouw van de lokalen van KLJ Beerzel is fiscaal aftrekbaar!

  1. Wanneer ontvang je een fiscaal attest? Een individuele schenker of een bedrijf, heeft recht op een fiscaal attest als de gift rechtstreeks van zijn rekening is gestort op het rekeningnummer van KLJ NATIONAAL. De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis en hij krijgt geen tegenprestatie voor de gift.
  2. Wie krijgt het fiscaal attest? Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort.
  3. Moet de schenker het fiscaal attest aanvragen? Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is niet nodig dit aan te vragen.
  4. Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest? Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van KLJ Nationaal staat, krijgt de schenker het fiscaal attest in de loop van april in het volgende jaar.
  5. Wat komt niet in aanmerking? Een sponsor die een bedrag stort aan KLJ Beerzel of Lokalen KLJ Beerzel VZW en die hiervoor in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen recht op een fiscaal attest.
  6. Waarom moet er gestort worden op rekening van KLJ Nationaal? De gift moet gestort worden op rekeningnummer van KLJ Nationaal omdat die toestemming heeft om fiscale attesten af te leveren. De afdeling van Beerzel of de vzw Lokalen KLJ Beerzel heeft hiervoor geen toestemming.
  7. Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel? Voor natuurlijke personen bedraagt dit 45 % van het werkelijk gestorte bedrag. Het totale bedrag aan giften mag echter nooit meer zijn dan 10 % van het netto inkomen. Voor bedrijven is de aftrekbaarheid afhankelijk van het inkomen van de vennootschap en varieert tussen de 25 en 35 %. Het totaal bedrag aan giften mag maximum 5 % van de winst van de vennootschap bedragen.
  8. Hoe komt het geld bij KLJ Beerzel terecht? Bij het versturen van de fiscale attesten, stort KLJ Nationaal het totaal geschonken bedrag door aan de plaatselijke afdeling van KLJ Beerzel.
  9. Hoe moet ik een schenking correct doen De schenking van minimum 40 euro, dient te gebeuren op rekening BE96 7343 7734 9005 op naam van KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven met vermelding van: GIFT 11001 + rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de schenker

Helpen tijdens bouw

Bent u iemand of kent u iemand die vrijwillig een handje wil komen helpen bij de afwerking van de lokalen (periode maart - juli 2021)? Het betreft onder andere vloeren, chape, elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie,... Laat ons dan zeker iets weten via deze link.

Trooper

De bouw van KLJ Beerzel steunen zonder dat het je geld kost, dat kan!

Surf via onze Trooper pagina naar je favoriete online webshop, en draag zo je steentje bij. 

Nog snel op zoek naar nieuwe winterkleding: JBC, A.S Adventure, Brantano,...

Al aan het nadenken over vakantieplannen: Booking.com, Travelbird, Roompotvakanties,...

Dit is nog maar een beperkt aantal online webshops die deze Trooper actie steunen. 

https://trooper.be/kljbeerzel

Shoppen maar!!