Steunbetuiging aan familie en vrienden van Dany — 10 december 2017

Hierbij willen wij onze steun betuigen aan de familie en vrienden van Dany. Dany is op donderdag 7 december overleden na een lange stijd tegen kanker. Hij heeft ervoor gekozen om op zijn manier een bijdrage te leveren aan de bouw van de nieuwe lokalen voor KLJ Beerzel, door het rekeningnummer van onze vzw te laten vermelden op zijn rouwbrief. Wij en de Beerzelse KLJ jeugd zijn hem hiervoor heel dankbaar.